Sunday, December 20

Guitar Hero Live #Review #HolidayGiftGuide #HGG #Spon
Looking for a fun video game to play together? Check out Guitar Hero LIVE,  make sure it's the Bundle with Two Guitars.


What made me find this game more fun, was how interactive the music, and crowd was, with the songs being played.  I found it a lot different the past Guitar Heroes. The music is more Vast, and I do like a lot of different genres.Which isn't a bad thing, It's more challenging now,  Even the tutorial, from the moment you turn the game on, felt more like Expert, which made it fun, and challenging. I like a good competition among friends, and this, has it. It felt more real, like the Tech was actually talking to me, instead of just Cartoony-ish Characters.  Even the Crowds cheering you on (just don't make them Boo you off the stage) feels real.


This is a sponsored Post.  Guitar Hero Live is a music video game developed by FreeStyleGames and published by Activision for Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One & Apple TV. Guitar Hero Live is Rated T (for Teen+.)


Check out the Video above of Gamespot playing.

2 comments:

  1. trường phái tô điểm do go phong khach Vintage được biết đến như một phong trào hoài cổ, trái ngược với mẫu phân chia cách điệu trong theo nhiều cách khác nhau. Vâng, giả dụ bạn thích một cái gì đó như ghe sofa go , ý tưởng này có thể được thực sự phù hợp cho bạn. Một tin tốt cho bạn nữa là các đồ vật cổ xưa cho do go noi that luôn sẵn sàng bất kì lúc nào bạn muốn. Hơn nữa, nó cũng giống như những tính cách truyền thống khác, vintage phối hợp với sat my thuat , gia cong inox , gia cong sat cũng đã được phổ biến vừa qua do đó, nó xứng đáng được thử trong trang trí noi that phong ngu , noi that phong an , do go van phong

    ReplyDelete